na czym polega pomoc społeczna

 
Tytuł:na czym polega pomoc społeczna
Url:https://prawoo.pl/pomoc-spoleczna,160
Opis: 
 Przeczytaj pomoc społeczna co to posiadany przez jednostkę pomocy społecznej majątek trwały wraz z upływem czasu traci swą wartość początkową Wyrazem jej zmniejszenia jest okresowe korygowanie wartości początkowej aktywów trwałych (z wyjątkiem dóbr kultury dodatkowo gruntów) o wartość zużycia (umorzenia)Wyrażona w pieniądzu wartość dokonanego umorzenia, obciążająca koszty aktywności jednostki, stanowi amortyzację Zgodnie z rozwiązaniami pomoc społeczna dla ukraińców odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według zasad przyjętych przez jednostkę zgodnie z przepisami RachU Jednakże, ustalając normy umarzania innymi słowy amortyzacji, jednostka miary może przyjąć stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych ewentualnie stawki określone poprzez dysponenta części budżetowej bądź zarząd jednostki samorządu terytorialnego Tym samym czym zajmuje się pomoc społeczna daje opcja indywidualnego określenia zasad utraty wartości majątku trwałego, wpływając na wysokość rocznych kosztów funkcjonowania (w postaci amortyzacji)

This template downloaded form free website templates