prawo pracy jako gałąź prawa

 
Tytuł:prawo pracy jako gałąź prawa
Url:https://prawoo.pl/kodeks-pracy-komentarz-2017,202
Opis: 
 W dokumentacja pracownicza ustawa i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy i kodeks pracy odnośnie urlopu,kodeks pracy po zmianach 2020,kodeks pracy praca powyżej 12 godzin,kodeks pracy praca poza miejscem zamieszkania,kodeks pracy w art. 36,kodeks pracy obowiązki pracodawcy wobec pracownika, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych, również w postaci papierowej, jak i elektronicznej.

This template downloaded form free website templates