podatki 2020 co można odliczyć

 
Tytuł:podatki 2020 co można odliczyć
Url:https://prawoo.pl/podatki-2017,280
Opis: 
 Przedstawimy Państwu analizę pojęcia działalności gospodarczej w sektorze publicznym. Wskażemy transakcje podlegającej opodatkowaniu VAT, a zarówno przykłady czynności nie stanowiących działalności gospodarczej w sektorze publicznym. Między innym omówione zostaną transakcje z zakresu: najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, sprzedaży praw i roszczeń, sprzedaży majątku (ruchomości i nieruchomości), dostawy mediów, świadczeń kompleksowych oraz transakcji wchodzących w reżim odwrotnego obciążenia. Przedstawione wnioski będą poparte najnowszym orzecznictwem i interpretacjami kodeksów prawa podatkowego. Uczestnicy uzyskają wiedzę o konsekwencjach wynikających z nieprawidłowości popełnionych w rozliczeniach podatku VAT, zarówno w zakresie podatkowym jakże i karnym. Niezależnie od części teoretycznej uczestnicy otrzymają szereg przykładów i ćwiczeń, które pomogą zrozumieć omawiane przepisy prawa.

This template downloaded form free website templates