ksiazka bhp raczkowski

 
Tytuł:ksiazka bhp raczkowski
Url:https://www.bookslandia.pl/szkolenia-bhp-i-ppoz-2013/80
Opis: 
 W wiązku z otrzymywaniem ogromnie obszernej ilości pytań w sprawie badań profilaktycznych i szkoleń BHP, przedstawiam zalecenia Głównego Inspektora Pracy. Dopuszczenie możliwości przeprowadzania szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w formie samokształcenia kierowanego /przez internet/ albo seminarium. Zawieszenie obowiązku przeprowadzania okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników do czasu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku wystawienia skierowania na okresowe sposób lekarskie w terminach wynikających z orzeczeń lekarskich określających nieobecność przeciwwskazań do pracy, otrzymanych przez pracowników podczas poprzednich badań profilaktycznych. Dopuszczenie możliwości przeprowadzania instruktażu ogólnego w formie samokształcenia kierowanego albo seminarium (o czasie trwania min. 3 h lekcyjne), szczególnie z użyciem środków komunikacji elektronicznej

This template downloaded form free website templates