prawo administracyjne książka

 
Tytuł:prawo administracyjne książka
Url:https://prawoo.pl/prawo-administracyjne-podrecznik,254
Opis: 
 Obecne Prawo administracyjne zostało zaktualizowane, a w niektórych częściach w rzeczy samej zmienione i uzupełnione. Mając na uwadze rosnące znaczenie tzw. soft law, w pierwszej jego części dodano fragment religijny tym swoistym źródłom regulacji, z którymi mamy jeszcze częściej do czynienia. W związku ze zmianami ustawowymi zaktualizowana została kwant czwarta podręcznika dotycząca wybranych zagadnień prawa materialnego, w tym przede wszystkim materie dotyczące ochrony zabytków, prawa mieszkaniowego, prawa bankowego lub zgromadzeń. Przedstawiono także modyfikacje dotyczące tematyki pracowników administracji publicznej. Książka z prawa administracyjnego jest systematycznym i kompletnym wykładem podstawowego kursu prawa administracyjnego w zakresie tak zwanej części ogólnej, przeznaczonym na rzecz studentów prawa i administracji. W publikacji przedstawiono najważniejsze zadania ogólne i teoretyczne prawa administracyjnego.

This template downloaded form free website templates