Prawo karne Część ogólna szczególna

 
Tytuł:Prawo karne Część ogólna szczególna
Url:https://kpk.e-pismoprocesowe.pl
Opis: 
 Nauka prawa karnego bada rzeczywiste funkcje (skutki) stosowania prawa karnego. Zjawiska przestępstwa i społecznej na nie reakcji są w ten sposób złożone, iż niepodobna ich wyjaśnić jeno za pomocą nauk prawnych. Nauką, która bada przestępstwo, przestępcę i społeczną reakcję na przestępstwo w sposób niezależny od bieżących uregulowań prawnych, jest kryminologia. W zależności od orientacji naukowej rozróżnia się w kryminologii kierunki: biologiczny i psychospołeczny.

This template downloaded form free website templates