lista płac d pdf

 
Tytuł:lista płac d pdf
Url:https://ppk2019.eu
Opis: 
 Plany kapitałowe będą tworzone poprzez pracodawców z instytucjami finansowymi, jakie zostaną dopuszczone do ewidencji PPK. W ewidencji PPK może zostać umieszczone towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki. Pracodawca w pierwszej kolejności powinien przeprowadzić analizę ofert instytucji finansowych znajdujących się na portalu PPK. Decyzja o wyborze usługodawcy PPK powinno się do pracodawcy, który powinien tego wywiązać się z reprezentacją pracowników. W sytuacji, kiedy nie dojdzie do porozumienia pomiędzy reprezentacją pracowników a pracodawcą, to pracodawca sam podejmie decyzję, z kim będzie chciał przewodzić PPK. Po wyborze usługodawcy nastąpi zawarcie umów składających się na PPK, tj. umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK. Zakończeniem tworzenia PPK będzie obliczenie i pobranie, a z kolei przekazanie do instytucji finansowej wpłat za wszystkich uczestników PPK u pracodawcy.

This template downloaded form free website templates