Pomoc społeczn komentarz

 
Tytuł:Pomoc społeczn komentarz
Url:https://ustawa.procesykarne.pl
Opis: 
 Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz międzynarodowych standardów rachunkowości), która – w ograniczonym zakresie – jest dodatkowo obowiązującą jednostki pomocy społecznej Jednocześnie odpowiadać musi zasadom realizacji budżetu (oraz planu finansowego w przypadku jednostek budżetowych), teraz odpowiadać specyfice jednostek pomocy społecznej Niewłaściwe zorganizowanie ewidencji księgowej w jednostce może być przyczyną wielu nieprawidłowości

This template downloaded form free website templates