logo sp z oo warszawa

 
Tytuł:logo sp z oo warszawa
Url:https://spolka.dlanotariuszy.com.pl
Opis: 
 W książce kompleksowo omówiono wszystkie najważniejsze aspekty złączone z przygotowaniem, przeprowadzeniem, zakończeniem i ważnością zgromadzeń spółki z o.o., w tym: - zgromadzenia zwyczajne i nadzwyczajne, - terminy zwoływania zgromadzeń, - podmioty uprawnione do zwoływania zgromadzeń, - tryb zwoływania zgromadzeń, - przedmiot obrad zgromadzenia, - miejsce obrad, - treść protokołu zgromadzenia, - uchwały zgromadzenia, głosowanie, ważność uchwał, - reprezentację udziałowców na zgromadzeniu, - powództwo o uchylenie uchwały wspólników i skutki wyroku w sprawie o uchylenie uchwały

This template downloaded form free website templates