Sprawozdanie finansowe za 2019 rok Fedak

 
Tytuł:Sprawozdanie finansowe za 2019 rok Fedak
Url:https://fedak2019.pl
Opis: 
 Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej: umiejętności czytania sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości oraz według międzynarodowych wzorów (IFRS), wykonywania w praktyce analiz finansowych dowolnych przedsiębiorstw, budowy przybory służącego do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa razem z oceną za pułap wskaźników finansowych, jakim sposobem i za trendy z nimi związane. Podstawa teoretyczna do analizy finansowej: rozkład pozioma i pionowa, testy płynności, finansowania i zadłużenia, pojęcia EBITDA, NOPAT, wskaźniki rentowności (ROS, ROE, ROA), wskaźniki płynności (CR, QR), cykle obrotu i zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, wskaźniki giełdowe: C/Z, C/WKS, EPS, C/PG. Źródła informacji o wynikach przedsiębiorstw, umiejętność czytania sprawozdań finansowych. Analiza wybranych podmiotów za pomocą programu autorskiego (MS Excel). Wspólne napisanie krótkiego arkusza do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa – opartego na rachunku wyników, bilansie także (samodzielnie zbudowanym) rachunku przepływów pieniężnych. Budowa prostego przybory punktowej oceny (scoring) dowolnego przedsiębiorstwa na podstawie analizy finansowej. Budowa utensylia oceny niebezpieczeństwa (rating) danego przedsiębiorstwa na bazie scoringu. Test utensylia na kilku przykładach.

This template downloaded form free website templates