Systemu Informacji Oświatowej SIO

 
Tytuł:Systemu Informacji Oświatowej SIO
Url:https://sio.bookslandia.pl
Opis: 
 Sporządzanie sprawozdań SIO dla dyrektorów jednostek. Poradnik jest przeznaczony dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dyrektorów jednostek obsługujących jednostki oświatowe, osób zajmujące się sporządzaniem sprawozdań SIO, a zarówno pracowników administracji rządowej i samorządowej.

This template downloaded form free website templates