prawo podatkowe książka pdf

 
Tytuł:prawo podatkowe książka pdf
Url:https://ksiazka-24.pl/prawo-podatkowe-podreczniki-289
Opis: 
 PKWiU 2015 – ustanowienie nowych załączników do ustawy z nowymi stawkami podatkowymi. Do sprzedani książki oz mianach w VAT. W czasie od 1 września 2020 r. do 1 kwietnia 2020 r. zaczynają obowiązywać istotne przemiany VAT, wprowadzane w czterech terminach: 1 września 2020 r., 1 listopada 2020 r.. 1 stycznia 2020 r. i 1 kwietnia 2020 r. Niniejsza prezentacja prezentuje w sposób chronologiczny poszczególne zmiany, które wchodzą w życie w tych terminach, dokonując ich szczegółowego i przejrzystego omówienia. Wchodzące w życie zmiany to, m.in. utworzenie centralnego Wykazu podatników VAT dla celów ich weryfikacji, sankcje za nierespektowanie danych kontrahentów z ww. Wykazu, wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności dla. 150 grup towarów i usług, w tym robót budowlanych dodatkowo wyznaczenie sankcji za nieprzestrzeganie wymogów takiej płatności, likwidacja odwrotnego zadłużenia w obrocie krajowym, ustanowienie nowych załączników do ustawy z nowymi stawkami podatkowymi, w tym, min. na czasopisma i e-booki, zmiany w rozliczeniach importu towarów, zmiany w obszarze tzw. „pakietu paliwowego. Zapraszamy na naszą stronę Zmiany VAT komentarz 2020

This template downloaded form free website templates