prosta spółka akcyjna sejm

 
Tytuł:prosta spółka akcyjna sejm
Url:https://skpn.pl/Spolki-123522
Opis: 
 W lekturze m.in.: sylwetka spółki komandytowej i jej znaczenie gospodarcze, założenie spółki (w formie aktu notarialnego i przez Internet), zawartość umowy spółki (na przykładzie rozbudowanego wzoru umowy z komentarzami do poszczególnych jej postanowień), specyfika pozycji komandytariusza i komplementariusza w spółce, prowadzenie spraw spółki, prawo reprezentowania spółki, prokura , prawa i obowiązki wspólników (w tym m.in. zakaz konkurencji)

This template downloaded form free website templates