prawo budowlane budynek gospodarczy

 
Tytuł:prawo budowlane budynek gospodarczy
Url:http://teksty.zr2017.pl/budownictwo/warunki-techniczne-i-budowlane-2020-z-komentarzem.html
Opis: 
 Są to wyłączone z obszaru niniejszego opracowania przepisy: ustawy z dnia kwietnia o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w obszarze dróg publicznych, ustawy z dnia lipca o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, ustawy z dnia lutego o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w obszarze lotnisk użytku publicznego, ustawy z dnia marca o transporcie kolejowym

This template downloaded form free website templates