dokumentacja pracownicza część a

 
Tytuł:dokumentacja pracownicza część a
Url:https://skpn.pl/oferta/Dokumentacja+pracownicza+2020+książka
Opis: 
 Wartość archiwalna dokumentacji pracowniczej w dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych również ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych, również w postaci papierowej, jakim sposobem i elektronicznej. Nowy status pozwoli na elektronizację dokumentacji pracowniczej, czyli wyłamany zostanie znaczny fort papierowości dokumentacji w podmiotach publicznych i prywatnych. Niezależnie od powyższego nastąpi znaczące skrót okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Przy w ten sposób istotnych zmianach warto przeanalizować nowy stan prawny i przełożyć go na użyteczne aspekty obsługi tej dokumentacji. Szczegółowo przeanalizowane zostaną zasady możliwej elektronizacji akt osobowych także kryteria skrócenia okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. Omówione zostaną także niezbędne zmiany w jednolitych rzeczowych wykazach akt.

This template downloaded form free website templates