spółdzielnie mieszkaniowe a rodo

 
Tytuł:spółdzielnie mieszkaniowe a rodo
Url:https://prawoo.pl/prawo-spoldzielcze-2017,74
Opis: 
 Zobacz spółdzielnie mieszkaniowe na własność i ogół właścicieli lokali tworzy wspólnotę mieszkaniową. Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali względnie w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego scharakteryzować sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej względnie prawnej. Niestety, niezmiernie niewiele osób wie trochę na temat funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, a osoby zainteresowane tą tematyką nie mają możliwości kompleksowego zapoznania się odpowiednimi informacjami. Zarządca nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe a użytkowanie wieczyste znany jako wówczas po wielokroć podobnie administratorem, może być również zakontraktowany przez wspólnotę mieszkaniową reprezentowaną poprzez zarząd. Taka umowa nie zmienia ustawowego modelu zarządu nieruchomością wspólną, a zaledwie pozwala niejako wyręczyć zarząd własny i przynieść ulgę go w obszarze czynności, które zwykle wymagają posiadania odpowiedniej informacji i doświadczenia. Jednym z mitów krążących wśród członków wspólnot jest mylne przeświadczenie, że oddając zarządzanie wspólnotą osobie trzeciej tracą oni realną kontrolę powyżej tym, co dzieje się z budynkiem. Jest to jednak sprzeczny ze stanem faktycznym pogląd. Możliwość kontroli również pełnego wglądu w dokumentację wspólnoty również czynności zarządcy gwarantuje Ustawa o własności lokali. Wówczas zarząd wspólnoty mieszkaniowej skupia się w wyższym stopniu nie tyle na bieżącym administrowaniu wspólnotą, co na kontroli działań zarządcy/administratora

This template downloaded form free website templates